Elvis zijn “geheime” kinderen

 

Er zijn diverse mensen die beweren een “geheim” kind van Elvis Presley te zijn. We hebben ze voor u op een rijtje gezet met daarbij een kleine omschrijving.

 


Tim Farrell

Tim Farrell groeide op in een samengesteld gezin. Hij ging aan de slag als monteur en leidde een wat teruggetrokken bestaan. Nadat Elvis op 16 augustus 1977 overleed, vertelde zijn moeder dat Elvis zijn biologische vader was. Zijn moeder: Rebecca Stewart vertelde dat ze in 1954 een “one-night stand” heeft gehad met Elvis. Tim was totaal van zijn stuk en wilde er niets meer over horen, want hij geloofde er niets van. In 2002, vlak voordat zijn moeder overleed, vertelde ze aan Tim dat ze niet had gelogen over zijn biologische vader en dat Elvis zijn vader is. Na haar dood kreeg Tim een aantal documenten in handen, die van zijn moeder waren geweest. Door deze documenten begon hij erg te twijfelen en wilde toch wel graag weten wie nu zijn biologische vader was. Vanaf dat moment ging Tim opzoek naar DNA-bewijs om zo te kunnen achterhalen of zijn moeder gelijk had of niet. Tot op de dag van vandaag is hem dat nog steeds niet gelukt.  Tim Farrell heet voluit: Timothy James Farrell, en is geboren op: 2 april 1955.

——————–

 


Deborah Presley

Deborah Presley groeide op bij haar ouders, die elkaar kenden van de middelbare school. Vlak nadat ze van school kwamen trouwde het jonge stel, en in 1956 werd Deborah geboren.  Al vanaf het moment dat ze zich kan herinneren had ze al het idee dat er iets niet klopte in haar familie. Ze had daarom al een aantal keren aan haar moeder: Barbara Young gevraagd of haar vader haar echte vader wel was, of dat ze was geadopteerd.  Maar haar moeder had altijd alles ontkend. Deborah wist dat haar moeder begin jaren 50 Elvis een aantal keren had ontmoet in: Charlotte, North Carolina. Door deze verhalen, en omdat iemand uit de familie had gezegd dat ze erg op Elvis leek, begon ze toch weer te twijfelen.  Ze begon haar moeder steeds meer vragen te stellen, totdat die het toch niet langer geheim kon houden en opbiechtte dat Elvis toch de biologische vader is van Deborah. Zo begon Deborah haar zoektocht naar antwoorden, maar ze werd door diverse instanties tegengewerkt. Ze stapte naar de rechter om haar achternaam te kunnen veranderen in: “Presley”. Daar kreeg ze in eerste instantie “afgewezen” te horen omdat ze geen bewijzen had dat Elvis haar biologische vader was. Ze ging in hoger beroep, en daar werd het verhaal anders. Daar kreeg ze te horen dat het niet bewezen kan worden of ze wel of niet de dochter van Elvis Presley is, maar ze staat nu wel te boek als: “Officiële Onwettige Dochter van Elvis Presley”. Daardoor mag ze wettelijk zijn achternaam dragen, maar kan geen enkele aanspraak maken op zijn erfenis. De “Presley familie” en “Elvis Presley Enterprises” erkennen haar trouwens niet.

——————–

 


Desiree Presley

In 1987 werd het boek: “Are you lonesome tonight?” uitgebracht, dat geschreven is door danseres: Lucy de Barbin. Zij beweerd in het boek dat ze Elvis Presley in 1953 had ontmoet in: Shreveport, Louisiana, en 24 jaar lang een geheime relatie met hem had. Ze beweert in dit boek dat ze een dochter van Elvis heeft gekregen die ze: Desiree Romaine Presley noemde. De naam: “Desiree” is afgeleid van de naam: “Desire”, zo werd Lucy de Barbin altijd door Elvis genoemd. Lucy had haar dochter nooit iets verteld over dat Elvis haar biologische vader was, totdat ze met het schrijven van haar boek begon. Desiree Presley blijft zelf het liefst buiten de schijnwerpers, terwijl haar moeder het liefst erin staat. Een aantal “Memphis Mafia” leden hebben door de jaren heen verklaard dat Elvis inderdaad een tijdje verliefd is geweest op Lucy de Barbin, maar ze hebben nooit verklaard dat haar dochter ook de dochter van Elvis was.

——————–

 


John Smith

John Smith zijn moeder: Zona Marie Anderson Roach beviel in juli 1963 van een zoon, en stond hem af ter adoptie. Hij werd door: Ira Dee & Etta Smith geadopteerd. Ira Dee Smith is de broer van: Gladys Presley, de moeder van Elvis. John Smith werkte zelf ook als zanger en nam een aantal singles op, en werkte daarnaast ook als liedjesschrijver in: Nashville, Tennessee. Hij treed op onder 2 verschillende artiestenamen, namelijk: John Starr en Dennis Smith. In 2013 bracht John Smith een autobiografie uit met de titel: ”Let the Boy Sing: Elvis Is My Daddy”, waarin hij verklaart dat hij de enige is die DNA bewijs heeft dat hij werkelijk een zoon is van Elvis Presley. Ook beweerde hij dat Elvis een “Trust-Fonds” voor hem had opgericht, zodat zijn zoon het aan niets ontbrak. Elvis Presley Enteprises heeft John Smith diverse keren benaderd om het DNA document te tonen, waarop John Smith niet wil reageren. Ook beweerd John dat hij meer bewijs heeft, en als men erom vraagt dan haakt hij af. Bovenstaande verhaal wordt trouwens door John Smith beweerd, en is nooit aangetoond dat het werkelijk zo is gebeurd. Ook kan men niets vinden over wat hij allemaal beweerd en dat bepaalde mensen ook echt hebben bestaan.

——————–

 


Candy Jo Fuller

Candy Jo Fuller is de dochter van actrice: Gloria Lahrs uit: Shreveport, Louisiana, beter bekend onder haar artiestennaam: “Terri Taylor”. Gloria beweert dat ze in 1957, na een concert, door Elvis werd mee genomen naar een hotelkamer in: Shreveport, waar ze een “one-night stand” heeft gehad met hem. Waaruit Candy is geboren.

——————–

 


Dieter

Dieter zijn moeder: Ingrid uit: Duitsland verklaarde dat ze in 1958 een “one-night stand” heeft gehad met Elvis. Zij was een aantal keer bij hem in: Bad Nauheim op bezoek geweest toen Elvis in Duitsland was gelegerd. Uit deze “one-night stand” is Dieter geboren. Dieter heeft diverse malen geprobeerd om een DNA onderzoek te krijgen, dat helaas op niets is uitgelopen. Wel beweerd zijn moeder dat ze regelmatig in het geheim geld kreeg toegestuurd van Elvis, voor het levensonderhoud van hun zoon.

——————–

 


Leroy Kuzma

Leroy Kuzma zijn moeder: Margot Heine Kuzma zong in: Frankfurt in een café, waar ze in augustus 1959 Elvis ontmoette. Elvis was in Duitsland gelegerd op dat moment. Ze verklaarde ook nog dat de twee verliefd op elkaar werden, en dat Elvis een klein appartementje had gehuurd waar hij zo af en toe eens langskwam en bleef slapen. Daaruit zou hun zoon: Leroy Kuzma geboren zijn, die in 1994 overleden is.

——————–

 


Brian Clark

Brian Clark zijn moeder: Elizabeth Clark verklaarde het volgende op haar sterfbed: In 1959 was ze in een bar in: London, waar ze een Amerikaanse zwangere vrouw ontmoette. Deze zwangere vrouw, vertelde dat ze haar kindje niet kon houden, en daarom een pleegmoeder zocht. Elizabeth had gevraagd of de vader van het kind hem niet kon opvoeden, maar daar kreeg ze het volgende antwoord op. De vader van haar ongeboren kind wist niet dat ze zwanger was, omdat het Elvis Presley was. De zwangere vrouw beviel in Schotland in: “Dumfries Royal Infirmary Hospital”, onder de naam van: Elizabeth Clark, en droeg na de bevalling het kind over aan Elizabeth en vertrok daarna weer naar Amerika. Na deze bekentenis van zijn moeder heeft Brian een advocaat in de arm genomen om te proberen of Lisa Marie Presley aan een DNA onderzoek wil meewerken. Tot nu toe zijn alle pogingen op niets uitgelopen omdat Lisa Marie daar niet aan mee wil werken. Brian verklaart zelf dat hij niet achter de erfenis aanzit, maar wil weten wie zijn biologische ouders zijn.

——————–

 


Pete Vallee

Pete Vallee zijn moeder vertelde hem in 1996 dat zij een “one-night stand” heeft gehad met Elvis, en dat hij daar het resultaat van is. Ook hij heeft diverse rechtszaken aangespannen tegen Lisa Marie Presley om DNA af te staan, maar ook hij heeft elke keer te horen gekregen dat Lisa Marie daar geen zin in heeft en absoluut geen DNA afstaat. Pete Vallee is werkzaam als “Elvis Imitator” onder de naam: “Big Elvis”.

——————–

 


Philip Stanic

Philip hoorde op 21-jarige leeftijd wie zijn biologische ouders waren, namelijk: Elvis Presley en een danseres die: Angelique Delores Pettyjohn heet. Angelique Delores Pettyjohn leerde Elvis kennen op de film set van: “Blue Hawai”. Omdat Colonel Tom Parker niet op een schandaal zat te wachten, bedacht hij het volgende plan: hij vond een Joegoslavisch circus echtpaar: Anna en Jacob Stanic, die Philip wel wilde adopteren, omdat ze zelf geen kinderen konden krijgen. Hij houdt zelf vol dat zijn biologische moeder actrice: Dolores Hart is, die samen met Elvis in de films: “Loving You” en “King Creole” speelde. Dolores Hart, die in 1963 non geworden is en in een klooster woont, spreekt dit tegen. Philip vroeg de naam: “Elvis Aaron Presley jr.” aan en werd het verzoek, na overleg van voldoende documenten, beëdigde getuigenissen en aanvullende bewijs van onafhankelijke derden, voorgelegd aan de rechter van het Hof. Daar er ook geen bezwaren waren ingediend werd op: 21 januari 1985 door de “Amerikaanse Federal Court-systeem” de beslissing genomen dat Phillips Stanic werd erkend als: ”Elvis Aaron Presley jr.” Hij kan alleen geen enkele aanspraak maken op zijn erfenis. De “Presley familie” en “Elvis Presley Enterprises” erkennen hem trouwens niet. Philip Stanic is op: 24 december 1961 geboren, en werkt voornamelijk als een Elvis Imitator en als acteur en runt daarnaast een Elvis Museum in: Dayton, Ohio. Hij werd 13 jaar lang vertegenwoordigd door manager: Seymour Heller, die tevens de manager was van: Liberace, en een goede vriend was van: De Colonel.

——————–

 


Lisa Johansen

Dit is nogal een bizar verhaal, want zij beweerd dus dat zij, vlak na de dood van Elvis op 16 augustus 1977, ontvoerd werd van: Graceland vanwege veiligheidsoverwegingen, en onder werd gebracht in: Zweden. De “Lisa Marie Presley” die iedereen kent, zo beweerd Lisa Johansen, is dus niet de “echte dochter” van Elvis, maar een stand in voor haar. Ook beweerd ze dat Priscilla Presley haar biologische moeder is. Ze heeft haar verhaal opgeschreven in haar autobiografie: “I Lisa Marie: The True Story of Elvis Presley’s Real Daughter”. Lisa Johansen heeft diverse rechtszaken aangespannen tegen de Presley familie, waar ze ondermeer een bedrag van 130 miljoen dollar eiste. Rechtzaken, die ze tot nu toe, allemaal heeft verloren. Ze heeft zelfs een keer bij het graf van Elvis stennis lopen schoppen waardoor ze een straatverbod kreeg opgelegd. Lisa Marie Presley heeft ook een rechtszaak aangespannen tegen deze vrouw, waardoor ze ook nog eens een contactverbod heeft gekregen, en een flinke waarschuwing te stoppen met haar beschuldigingen.

——————–

 

 

 


Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley heeft tot nu toe alle medewerking op DNA test, die werden aangevraagd door vermeende kinderen van Elvis Presley, geweigerd.